Auteur Archief

Patty Blinkhof

Patty Blinkhof is een 21 jarige studente Psychologie te Leiden. Momenteel zit ze in het tweede jaar van haar opleiding. Zij tennist nog niet, maar ze is erg enthousiast om over tennis te lezen en te schrijven. Haar doel is om artikelen voor Slim Tennis te schrijven waar de lezers zich in herkennen, om zo een stukje bij te dragen aan de mentale tennisontwikkeling van haar lezers.

Tennis training: Het gebruik van muziek

Stel, je wilt toch wat meer trainen dan de begeleide trainingen alleen en je wilt dit ook zo effectief mogelijk doen, dan is dit misschien wel wat voor jou. In de studie van Harris (2010) hebben ze gekeken naar de effectiviteit van een tennis training die toegediend wordt via een MP3 speler of iPod.

Nu klinkt dit misschien een beetje vreemd, aangezien een tennis training zonder coach naar verwachting minder resultaat oplevert dan training met coach. Het was dus ook de bedoeling om een onbegeleide tennis training zo effectief mogelijk te laten verlopen. Maar hoe werkt dit trainingsprogramma via je MP3 of iPod dan precies?

Effect van muziek

Eerdere onderzoeken tonen aan dat muziek een grote invloed heeft op je tennis training. Muziek bepaalt het tempo van de training. Wanneer je naar een uptempo liedje luistert heb je vaak moeite om stil te zitten en dit motiveert dus ook om harder te trainen. Het is niet voor niets dat ze in de sportschool geen ‘love songs’ afspelen. Muziek zorgt ervoor dat je meer motivatie krijgt om door te gaan, het maakt je vrolijk en heeft een positieve invloed op het behalen van je gestelde doelen in een training. Dit is dan ook de reden dat muziek al wordt gebruikt door coaches in hun trainingen.

Zelfspraak

Naast muziek heeft zelfspraak een grote invloed op je training. Wanneer het niet lekker gaat, zal je zelfspraak een negatieve lading krijgen. Dit heeft invloed op je prestaties tijdens de training. Wanneer je onbegeleid aan het trainen bent, is deze negatieve zelfspraak dan ook het enige wat je aandacht krijgt en dit zorgt voor slechtere prestaties. Vandaar dat er is gekeken naar het effect van een ‘surrogaat coach’. Dit is een coach die je toespreekt tijdens je onbegeleide training door middel van je MP3 speler. Deze coach zorgt ervoor dat je niet alleen naar je eigen zelfspraak luistert en hierdoor dus uit de negatieve spiraal komt. Dit heeft een positief resultaat op je prestaties.

De nieuwe tennis training

Uiteindelijk hebben ze deze combinaties gemixt en ontstond er dus een trainingsprogramma via je MP3 speler, waarin er muziek is, maar ook begeleiding van een ‘surrogaat coach’. Het resultaat was een onbegeleide training waarin je toch veel resultaat kunt halen. Het trainingsprogramma kan natuurlijk de begeleide trainingen niet vervangen, maar het kan wel een hele effectieve manier zijn om zelf meer te werken aan je mentale tennisspel!

Is dit proberen waard? Luister jij wel eens naar muziek op de baan of op het bankje? Weet je welke pro’s hier gebruik van maken? Laat een reactie hieronder. We zijn benieuwd naar je mening.

Referenties:

Harris, B. A.iPods—A SURROGATE COACH FOR JUNIOR AND SUBELITE ATHLETES: NEW IDEAS BASED ON
A REVIEW OF THE LITERATURE, Sports Coaching and Administration, Australian College of Physical Education (ACPE), 24, 3507-3519.

Mentale weerbaarheid – aangeboren of aangeleerd?

Mentale weerbaarheid is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt, maar wat houdt mentale weerbaarheid eigenlijk in? Mentale weerbaarheid staat voor de mogelijkheid om constant een bepaalde taak goed uit te kunnen voeren ondanks de eventuele aanwezigheid van stress of andere vormen van afleiding.

Meerdere studies tonen aan dat mentale weerbaarheid door verschillende kwaliteiten wordt gevormd. Deze kwaliteiten verschillen echter per individu, je zou het kunnen zien als een soort talent. Een aantal belangrijke karaktereigenschappen die vaak worden gevonden bij een sterke mentale weerbaarheid zijn; zelfverzekerdheid, optimisme, passie en doorzettingsvermogen bij een taak waarvan het resultaat pas later zichtbaar wordt, zelfregulatie en hoop.

Factoren van de mentale weerbaarheid

Om mentale weerbaarheid te kunnen meten onder tennissers heeft de studie van Gucciardi et al. (2013) gekeken naar mentaal weerbare gedragingen, die per individu verschillen. Deze gedragingen worden door bijvoorbeeld een coach, trainer of tennismaatje aangegeven. Er zijn een aantal factoren welke samenhangen met mentaal weerbare gedragingen. Deze factoren zijn:

 • angst om te falen,
 • frequentie van inspiratie,
 • intensiteit van inspiratie,
 • obsessieve passie en
 • harmonieuze passie.

Obsessieve passie is passie die is opgelegd door jezelf of een ander en daardoor in je identiteit is geslopen. Je tennist in dat geval dus omdat het moet. Harmonieuze passie is je werkelijke drijfveer, je tennist in dat geval omdat je het leuk vindt en er plezier aan beleeft. Inspiratie doelt op het anticiperen op je tegenstander, het kunnen switchen van tactiek en origineel te kunnen zijn in je spel.

Conclusie

Het resultaat van de studie van Gucciardi et al. (2013) laat zien dat harmonieuze passie en de frequentie van inspiratie een positief effect hebben op sterk mentaal weerbaar gedrag. Hier tegenover staan de angst om te falen en de obsessieve passie, deze hebben een negatief effect op het mentaal weerbare gedrag. De intensiteit van inspiratie heeft geen directe invloed op het mentaal weerbaar gedrag.

Wat betekent dit voor jou?

De tips die wij je kunnen geven naar aanleiding van deze studie zijn:

 • Tennis omdat je het leuk vindt! Kijk goed naar hoe je tegenstander speelt, anticipeer op zijn spel en zoek een manier om je eigen tactiek aan te passen om het meest efficiënt te zijn tegen zijn of haar spel.
 • Durf te falen! Zie je wedstrijd als een manier om te leren en beter te worden. Hoe groter je falen, hoe groter je les.

En wat maak jij op uit deze studie? Ben je het eens met onze conclusie? Laat het ons hieronder weten!

Bekijk hier al onze artikelen over mentale weerbaarheid…

Referenties

D.F. Gucciardi, B. Jackson, S. Hanton, M. ReidMotivational correlates of mentally tough behaviours in tennis

Zijn je ouders HET ingrediënt voor je tennistalent?

Tennis Ouders - Het ingrediënt voor talent?

Djokovic, Federer, Murray, allemaal grote namen in de tenniswereld. Tot de absolute top behoren is een uitzonderlijk talent. Maar wat zijn de beste ingrediënten om dit talent tot uiting te laten komen?

Een vraag die veel mensen zich hebben gesteld is: in hoeverre hebben je ouders invloed op de ontwikkeling van dit talent?

In eerder onderzoek is aangetoond dat talent het best tot uiting komt, wanneer er veel tijd en aandacht aan is besteed vóór het achtste levensjaar. In deze periode hebben ouders de grootste invloed op de jonge talenten.

De rol van tennis ouders

De rol van ouders kan drie verschillende vormen aannemen:

 • Verzorger: hierbij gaat het erom dat ouders hun kinderen de kans geven om een sport te ontdekken en te proberen. Ze functioneren hier dus als geldschieters. Eerder onderzoek toont aan dat deze rol cruciaal is bij het ontwikkelen van een talent in de sportwereld.
 • Verklaarder: bij deze rol ligt de nadruk op de waarde die meegegeven wordt van de ouders aan de kinderen met betrekking tot sport. Hierbij gaat het ook om het geloof dat ouders tonen in kinderen en de verwachtingen die zij hebben. Al deze elementen hebben invloed op psychische symptomen bij kinderen. Deze rol creëert dus eigenlijk het beeld dat een kind heeft over het beoefenen van tennis.
 • Rolmodel: bij deze rol beïnvloedt de ouder het sportgedrag van het kind door reacties uit te leggen bij bepaalde situaties. Het kind leert hier dus een bepaalde houding aan te nemen in de sportwereld.
 • Positief en negatief gedrag van ouders

  Wanneer er wordt gekeken naar het gedrag dat een ouder vertoont kan dit worden onderverdeeld in positief en negatief gedrag. In onderzoek zijn hier verschillende gedragingen voor gevonden.

  • De focus op de mogelijkheden van het kind is aangegeven als een positief gedrag van de ouders op het kind. Hierbij sluit aan dat het ervaren van steun van de ouders bijdraagt aan het ervaren van positief gedrag van de ouder. Deze steun heeft betrekking op verschillende onderdelen, namelijk; financiële steun, logistieke steun, het mogelijk maken om te spelen en sociaal-emotionele steun.
  • Dit laatste punt staat echter heel nauw in verbinding met een negatief gedrag, namelijk het té serieus nemen van tennis. Hierdoor ervaart het kind namelijk teveel druk van de ouders. Ouders geven veel kritiek en benadrukken het belang van winnen en talentontwikkeling. Tegelijkertijd hechten ze meer belang aan tennis dan aan andere vlakken van het kind’s leven en ontwikkeling.
  • Deze twee vormen van steun kunnen wel beide leiden tot succes. Echter zijn het wel twee verschillende wegen tot succes. Bij de positieve steun ondersteunt de ouder de ontwikkeling van het talent bij het kind. Bij de meer negatieve steun dwingt de ouder het kind min of meer tot het ontwikkelen van een talent.

   Onderzoeken concluderen dat ouders wel degelijk invloed hebben op de ontwikkeling van een talent in de tenniswereld. Welke manier is volgens jou het beste? Of zijn beide manieren misschien nodig, positieve en negatieve steun? Hoe heb jij dit ervaren? Laat hieronder een reactie achter…

   Referenties:

   L. Lauer, D. Gould, N. Roman, en M. Pierce (2010). Parental behaviors that affect junior tennis player development. Psychology of Sport and Exercise, 11, 487-496.