Slim Tennis Analyse

Slim Tennis Analyse

Basisgegevens

Speltype

Een aantal vragen ter beeldvorming van je speltype.

Slagtechniek

Indicatie van de kwaliteit van je slagtechniek.

Mentale factoren

Eigen indruk van mentale factoren.

Motivatie

Elk vakje in de tabel hieronder stelt een beschrijving voor van een van je wedstrijden. Combineer steeds een uitspraak in de rij met een uitspraak in de kolom. Bijvoorbeeld: uitsteken gepresteerd (1e rij) maar nipt verloren (3e kolom). Ga alle combinaties na en geef in elk vakje hoe tevreden je na de wedstrijd van de baan stapt. Vul dus in elk vakje een cijfer tussen 1 (erg ontevreden) en 10 (zeer tevreden).
Heb je in alle vakjes een cijfer tussen 1 en 10 gezet? Ga ze nog eens na waarbij je ze vergelijkt met elkaar. Kloppen ze?
Bezig met versturen