Tennisreis Voorwaarden

Annulering, Wijziging, en Verzekeringen

Slim Tennis promoot haar tennisreizen geruime tijd van te voren. Zodra een tennisreis vol is stoppen we met de promotie ervan. Annulering van deelname of wijziging door de deelnemer na dit moment resulteert in een verlies van inkomsten voor Slim Tennis. Tevens verliest Slim Tennis de mogelijkheid om een geannuleerde plaats weer te vullen, als gevolg van tijdsbeperking. Derhalve hanteren wij de onderstaande voorwaarden:

* Standaard prijs van de tennisreis is de prijs zonder eventueel overeengekomen korting.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien gespreide betaling is overeengekomen tussen deelnemer en Slim Tennis.

Annulering van deelname of wijziging dient te geschieden via het Slim Tennis Contact Fomulier. Mondelinge annulering (inclusief telefonisch via voicemail) wordt niet als officiƫle annulering geaccepteerd. Als datum van annulering of wijziging wordt de datum gehanteerd waarop het bericht van annulering verzonden is.

Indien een deelnemer niet deelneemt aan een tennisreis zonder Slim Tennis daarvan op de hoogte te brengen, vindt er geen teruggave van betaald bedrag plaats.

Reis- en annuleringsverzekering dient de deelnemer zelf af te sluiten.

Machtiging

Indien u niet akkoord gaat met een incasso-overschrijving kunt u het bedrag terugboeken. U dient zich hiervoor binnen 30 kalenderdagen na de dag waarop de afrekening aan u werd toegezonden schriftelijk te wenden tot de bank waar uw rekening wordt geadministreerd.

Slim Tennis Methode

De Slim Tennis methode houdt in dat 1) veel participatie en terugkoppeling wordt verzocht van de deelnemers, en 2) dat deelnemers aangesproken zullen worden op zowel hun mentale instelling als ook gedrag op de tennisbaan. Slim Tennis verwacht en gaat er van uit dat de deelnemer zich tijdens de reis open stelt aan de slim tennis methode, en optimaal participeert.

2012, Slim Tennis, KvK 34295690