Zijn je ouders HET ingrediënt voor je tennistalent?

Tennis Ouders - Het ingrediënt voor talent?

Djokovic, Federer, Murray, allemaal grote namen in de tenniswereld. Tot de absolute top behoren is een uitzonderlijk talent. Maar wat zijn de beste ingrediënten om dit talent tot uiting te laten komen?

Een vraag die veel mensen zich hebben gesteld is: in hoeverre hebben je ouders invloed op de ontwikkeling van dit talent?

In eerder onderzoek is aangetoond dat talent het best tot uiting komt, wanneer er veel tijd en aandacht aan is besteed vóór het achtste levensjaar. In deze periode hebben ouders de grootste invloed op de jonge talenten.

De rol van tennis ouders

De rol van ouders kan drie verschillende vormen aannemen:

 • Verzorger: hierbij gaat het erom dat ouders hun kinderen de kans geven om een sport te ontdekken en te proberen. Ze functioneren hier dus als geldschieters. Eerder onderzoek toont aan dat deze rol cruciaal is bij het ontwikkelen van een talent in de sportwereld.
 • Verklaarder: bij deze rol ligt de nadruk op de waarde die meegegeven wordt van de ouders aan de kinderen met betrekking tot sport. Hierbij gaat het ook om het geloof dat ouders tonen in kinderen en de verwachtingen die zij hebben. Al deze elementen hebben invloed op psychische symptomen bij kinderen. Deze rol creëert dus eigenlijk het beeld dat een kind heeft over het beoefenen van tennis.
 • Rolmodel: bij deze rol beïnvloedt de ouder het sportgedrag van het kind door reacties uit te leggen bij bepaalde situaties. Het kind leert hier dus een bepaalde houding aan te nemen in de sportwereld.
 • Positief en negatief gedrag van ouders

  Wanneer er wordt gekeken naar het gedrag dat een ouder vertoont kan dit worden onderverdeeld in positief en negatief gedrag. In onderzoek zijn hier verschillende gedragingen voor gevonden.

  • De focus op de mogelijkheden van het kind is aangegeven als een positief gedrag van de ouders op het kind. Hierbij sluit aan dat het ervaren van steun van de ouders bijdraagt aan het ervaren van positief gedrag van de ouder. Deze steun heeft betrekking op verschillende onderdelen, namelijk; financiële steun, logistieke steun, het mogelijk maken om te spelen en sociaal-emotionele steun.
  • Dit laatste punt staat echter heel nauw in verbinding met een negatief gedrag, namelijk het té serieus nemen van tennis. Hierdoor ervaart het kind namelijk teveel druk van de ouders. Ouders geven veel kritiek en benadrukken het belang van winnen en talentontwikkeling. Tegelijkertijd hechten ze meer belang aan tennis dan aan andere vlakken van het kind’s leven en ontwikkeling.
  • Deze twee vormen van steun kunnen wel beide leiden tot succes. Echter zijn het wel twee verschillende wegen tot succes. Bij de positieve steun ondersteunt de ouder de ontwikkeling van het talent bij het kind. Bij de meer negatieve steun dwingt de ouder het kind min of meer tot het ontwikkelen van een talent.

   Onderzoeken concluderen dat ouders wel degelijk invloed hebben op de ontwikkeling van een talent in de tenniswereld. Welke manier is volgens jou het beste? Of zijn beide manieren misschien nodig, positieve en negatieve steun? Hoe heb jij dit ervaren? Laat hieronder een reactie achter…

   Referenties:

   L. Lauer, D. Gould, N. Roman, en M. Pierce (2010). Parental behaviors that affect junior tennis player development. Psychology of Sport and Exercise, 11, 487-496.

   Trackback van jouw site.

   Laat een reactie achter